INCLUSIEF GRATIS STAPPENPLAN OM CONFLICTEN OM TE ZETTEN IN LEERMOMENTEN! 

Wat heeft een team nodig? Conflicten! Dit antwoord zal je misschien vreemd in de oren klinken. En als je in een team werkt waar de vlam voortdurend om de kleinste dingen in de pan slaat, dan kan ik me voorstellen dat je je buik vol hebt van ruzie en conflicten en bij jezelf denkt: Hoezo heeft een team conflicten nodig?

Een team heeft conflicten nodig om van te leren en zich te kunnen ontwikkelen.

En dan niet als leermoment in negatieve zin, maar als leermoment in positieve zin, zodat het team zich kan ontwikkelen en verbeteren. Disclaimer zijn conflicten in negatieve zin. Dat zijn conflicten die ontaarden in slaande ruzie, levensbedreigende, gevaarlijke en/of noodsituaties! Dan zal in eerste instantie direct ingrijpen, vanwege o.a. veiligheid een absolute must zijn.

Is het vuur in de pan geslagen in een team? Is er een teamconflict? Is er een conflict onderling, met een leidinggevende, leverancier of met een klant? En is dit geen conflict in hierboven genoemde negatieve zin, dan kan er worden besloten het conflict te omarmen als leermoment.

In deze blog ga ik in op conflicten als leermoment.

Dit doe ik door aandacht te besteden aan: Conflicten: HOERA!, Stappenplan: leren van conflicten, Werken aan het stappenplan en tot slot de Conclusie.

Conflicten: HOERA!

Laat de situatie het toe, dan kan een conflict omarmd worden als een leermoment. Wordt een conflict omgezet in een leermoment dan krijgt een team de kans zowel als team als individueel te groeien. Ook ontstaat er de kans processen en gewoontes te herzien en waar nodig aan te passen. Hierdoor kan er aan functionaliteit en de efficiëntie worden gewonnen, waardoor bijvoorbeeld ook stress op de werkvloer kan verminderen. Bijzonder is dat door steeds conflicten als leermoment te omarmen en hiervan te leren, uiteindelijk ook het aantal conflicten zal afnemen.

De vraag is: hoe maak je van het conflict een leermoment?

Antwoord: Dat doe je Door het onderstaande stappenplan te gebruiken!

Stappenplan: leren van conflicten

Het stappenplan om te leren van conflicten, bevat 3 stappen: inzicht krijgen, bepalen wat verbeterd moet worden en vervolgens werken aan de verbeteringen.

1.       Verduidelijken

Verduidelijken kun je als volgt doen:

  1. Wat is er eigenlijk gebeurd?

Hierbij kijkt je, samen met het team, naar wat er gebeurt voorafgaande aan het conflict.

  1. Hoe komen we hier achter?

Door het conflict in kaart te brengen en te beschrijven. Daarvoor kan onder andere een STAR-variant gebruikt worden:

S – wat was de Situatie,

T – wie had welke Taak,

A – welke Acties werden er in werkelijkheid ondernomen en door wie en

R – wat was het Resultaat daarvan?

Is de STAR duidelijk, dan ga je over naar de volgende stap: het bepalen wat verbetering behoeft.

2.       Verbeteren

Met de resultaten van de STAR-variant in de hand bepaal je, ook weer samen met het team, wat de hieruit voortvloeiende actiepunten zijn met betrekking tot:

  1. Communicatie
  2. Samenwerking
  3. Vertrouwen

 

3.       Werken aan de verbeteringen

Het verbeteren en werken aan de actiepunten die je met je team bij stap 1 en 2 hebt vastgesteld kan door:

Zelf aan de slag te gaan.

Bijvoorbeeld met de leidinggevende als coach. Ook kan er besloten worden dat het team zichzelf coacht en bijvoorbeeld de leidinggevende de vorderingen monitort.

Door een externe coach in te schakelen.

Hierbij zal de externe coach zijn kennis en kunde voor het team inzetten. Ook zal de externe coach met een andere blik naar de situatie kijken, waardoor het blikveld verruimd kan worden en er zicht op andere en/of betere oplossingen kan ontstaan.

Out of the box een paard als externe coach in te schakelen.

Door aan de slag te gaan met een paard als coach wordt het blikveld veel verder verruimd: paarden communiceren namelijk zonder woorden. Zolang mensen woorden gebruiken kunnen teamleden en leidinggevenden sociaal wenselijke of diplomatieke antwoorden geven. Paarden daarentegen laten zich niet beïnvloeden door opmerkingen en hebben geen last van ‘menselijke invullingen’ of van het ‘labelen van woorden en/of personen’.

Bij paardencoaching telt de betekenis van de woorden niet, bij paardencoaching gaat het er om of je congruent bent. Ben je congruent dan is er overeenstemming tussen denken, voelen en spreken. Bij de coaching met paarden, laat het paard dit door middel van zijn reacties zien (hoe dit precies werk, zie de blog: Paardencoaching) of je wel of niet congruent bent. Hierdoor komen bijvoorbeeld menselijke invullingen, labels of sociaal wenselijke antwoorden ‘boven water’ en zal de deelnemer bij zichzelf te rade moeten gaan over wat hij nu echt daadwerkelijk bedoelt of wil.

Coaching met paarden geeft zodoende extra aanvullende feedback als het gaat om punten als communicatie, vertrouwen en samenwerking. Handig is dat een team ter plekke samen met het paard aan de slag kan om de aandachtspunten op te lossen. En is er in de bak, samen met de teamgenoten en het coachpaard succes ervaren, dan kan de oplossing direct ingezet worden op de werkvloer.

Conclusie

Een team kan leren, groeien en ontwikkelen door conflicten te omarmen als leermoment. Leren om met conflicten als leermoment om te gaan kan door het in de blog beschreven stappenplan te volgen. Door hierbij gebruik te maken van paardencoaching kan een team extra stappen maken niet alleen doordat het blikveld verruimd wordt maar ook omdat paarden het laten zien als iemand niet congruent is, waardoor bijvoorbeeld sociaal wenselijke antwoorden boven water komen.

Verder faciliteert de coaching met een paard een team en de leidinggevende(n) bij het direct zoeken en vinden van werkbare oplossingen die daarna meteen in de praktijk ingezet kunnen worden. De snelheid en de resultaten van de paardencoaching zijn dan ook verbluffend, hierover kun je meer lezen in: Blog Team Coaching en in Blog Succesverhaal: communicatie, leiderschap, samenwerking en teamwork.

Conflicten? Hoera!Wat heeft een team nodig?

Neem de gelegenheid te baat en boek bij een conflict direct een team coaching bij PaardenInzicht. Neem hiervoor contact en bel naar: 0622360999 of mail naar info@paardeninzicht.nl Meer informatie op: www.paardeninzicht.nl

©PaardenInzicht/Margreet Noordanus – juni 2017

P.S.: en natuurlijk is voorkomen beter dan genezen, ook hierbij biedt PaardenInzicht je team en jou ondersteuning! Meer weten? Neem dan NU contact op!