Team samenwerking – hoe mooi kan het zijn? Het kan echt geweldig zijn, zo geweldig dat niet alleen het team graag samenwerkt en uitstekende prestaties levert. Maar ook zo geweldig dat de leidinggevende blind op zijn team kan vertrouwen en terugvallen.

Bijzonder is dat daarbij de leidinggevende vaak hetzelfde ervaart als individuele teamleden:

 • Betere samenwerking.
 • Prima communicatie.
 • Uitstekende coöperatie/samenwerking.
 • Dat ieders competenties bekend zijn en kunnen worden ingezet.
 • Vertrouwen
 • Veiligheid
 • Dat hij/zij zaken aan het team kan delegeren.
 • Dat klanten het team vertrouwen en niet om elk wissewasje naar de leidinggevende bellen.
 • Dat je fluitend naar huis gaat!

Maar wat nu als je als leidinggevende dit alles niet ervaart? En het gevoel hebt dat jouw leiderschap niet over komt? Of is het erger, en merk je dat je team de draak met je steekt? Dan kun je heel aantal acties ondernemen, die variëren van zelf ontslag nemen, het team veranderen van samenstelling, strenge maatregelen treffen, ontslaan van ‘de boosdoeners’, tot het laten voor wat het is…….. Probleem bij deze oplossingen is, dat er dan vaak ervaren wordt dat dit tijdelijk helpt, maar dat uiteindelijk de problemen terugkomen, soms zelfs in nog ergere mate.

Gelukkig is er nog een oplossing! 

Met gerichte training en coaching kan er veel bereikt worden. Hierbij kun je kiezen voor:

 • teamcoaching – Hoe dit in de praktijk door middel van paardencoaching gaat, kun je lezen in de blog: Team Coaching – ze vechten elkaar de tent uit!
 • zelf aan de slag gaan met coachend leidinggeven – Hoe je je hiermee aan de slag kunt met de hulp van paardencoaching, staat in de blog: Coachend Leidinggeven
 • of een combinatie van deze beiden.

Ongeacht waarvoor gekozen wordt: hoe gaat dit in de praktijk en wat zijn dan de stappen? In de praktijk kan de leidinggevende (intern in het eigen bedrijf) de volgende stappen zetten, al dan niet met de hulp van bijvoorbeeld HR of Personeelszaken:

 1. Als eerste is het zaak definitief te besluiten dat er iets moet veranderen.
 2. Vervolgens is het handig in kaart te brengen wat de gewenste verandering is.
 3. Dan is het goed om te beoordelen of dit intern gerealiseerd kan worden met beschikbare mensen/middelen of dat er externe hulp en kennis ingeroepen moet worden.
 4. Vervolgens kan de huidige situatie geanalyseerd worden en worden besloten wat er moet veranderen om de gewenste verandering te realiseren.
 5. En kan er een plan van aanpak en een time line gemaakt worden, tevens kan er besloten worden hoe de vorderingen gemonitord gaan worden en wie (tegen welke kosten) een en ander gaat realiseren.

Daarna is er nog maar 1 ding nodig: daadwerkelijk uitvoeren!

En precies dat laatste is nogal eens een struikelblok: waar er enthousiast ingezet wordt op veranderen en men voornemens is grote stappen te maken, blijkt in de praktijk dat het niet altijd even eenvoudig is om het plan daadwerkelijk stap voor stap te realiseren. Dit heeft met factoren als tijd, geld en de ‘waan van de dag op de werkvloer’ te maken.

Vandaar dat monitoring en het geregeld bespreken van de voortgang, zowel op individueel niveau met de leidinggevende en teamleden als in teamverband aan te raden zijn. Daarbij is het verstandig om op voorhand ook goed te kijken hoeveel zaken er tegelijkertijd aangepakt worden en de te nemen stappen op te delen in kleine, behapbare stappen, zodat er betrekkelijk snel succes en vooruitgang geboekt kan worden.

Externe begeleiding is hierbij aan te raden: dit geeft een objectief ‘oog’ en een sparring partner. Voor welke begeleiding er wordt gekozen, zal afhangen van de problematiek en wat voor expertise er nodig is om binnen het bedrijf deze problematiek op te lossen.

Hoe doet PaardenInzicht dat?

PaardenInzicht doet dit door gerichte paardencoaching te verzorgen en door met zeer ervaren samenwerkingspartners te werken. Zodra er HR, of bedrijfseconomische of procesmatige issues zijn, werkt PaardenInzicht samen met deze experts. Eerst wordt er een analyse gemaakt, dan worden mogelijke oplossingen benoemd en de haalbaarheid onderzocht. Vervolgens wordt dit alles omgezet in een effectief programma, met altijd als doel de problemen effectief en vooral op positieve en duurzame wijze op te lossen. Hierbij staat voorop dat dit oplossingen zijn waarbij zowel de leidinggevende als teams en de individuele medewerkers ervaren dat zij er op vooruit gaan. Wedden dat jij als leidinggevende als snel zult merken dat het team niet meer de draak met je steekt?

Steekt het team de draak met je? Kun je een team niet vertrouwen? Durf je niet te delegeren? Wil je coachend leidinggeven? Of wil je preventief aan de slag neem dan contact op en bel: 0622360999 of mail naar info@paardeninzicht.nl.

©PaardenInzicht/Margreet Noordanus – 2017

Meer lezen? Het gratis e-book 35 Redenen om je door Paarden te laten Coachen, kun je downloaden door: hier te klikken!

PS: Manager of leidinggevende en ervaar je dat het team de draak met je steekt? Dan biedt paardencoaching uitkomst! Lees over coachend leidinggeven: Coachend Leidinggeven.

PSS:  Lees meer over de effectiviteit en werking van de team coaching zoals door PaardenInzicht verzorgd, in de blogs: Team Coaching & Communicatie, leiderschap, samenwerking en teamwork & Team en teamleden zitten rotsvast.