PaardenInzicht heeft sinds 2011 de Fair Leadership Programma’s ontwikkeld, waarbij er niet alleen naar leiderschap en communicatie en samenwerking wordt gekeken, maar juist ook naar authenticiteit en het jezelf kunnen zijn en blijven en daarbij fair te zijn. Waarbij het bij het fair zijn gaat om fair naar jezelf, je nabije omgeving en afhankelijk van je persoonlijke doelen en de doelen van het bedrijf zeker ook gaat om fair in het bedrijf met een reikwijdte die zo groot kan zijn als de hele wereld.

Maar, hoe zorgt een organisatie ervoor dat nieuwe leidinggevenden van meet af aan succesvol zijn? Wat heeft een organisatie nodig bij enorme groei? En hoe pak je het als organisatie aan als er op korte termijn nieuwe vestigingen bijkomen en tegelijkertijd het Management Team verdubbelt? En hoe zorg je er daarbij voor dat authenticiteit en het fair-zijn niet verloren gaan onder de grote druk?

Uitdagingen als deze zijn aan de orde van de dag en worden mede beïnvloed door bijvoorbeeld de eerst de noodzaak van thuiswerken, het daarna weer terugkeren naar de kantoorwerkvloer, de gevolgen van de coronapandemie, personeelstekorten, gevoelde en ervaren veiligheid, betrokkenheid bij de onderneming en de interne cultuur.

Alvorens te kunnen bepalen wat jouw organisatie precies nodig heeft bij dergelijke ontwikkelingen, is het zinvol eerst te brainstormen over de volgende vragen:

Ben je een nieuwe directeur of (vestigings/team) leider*:

 • Hoe ga je bijdragen aan de opbouw van het nieuwe MT?
 • Hoe ga je leidinggeven aan je eigen team en dat tegelijkertijd ontwikkelen tot een solide en effectief team?

Ben je de huidige directeur of ben je een huidig directie of MT-lid*:

 • Hoe wordt er invulling gegeven aan de teamvorming van het MT?
  • Hoe zorg je dat de nieuw aangenomen MT-leden snel en effectief kunnen gaan bijdragen aan het MT?
  • Is duidelijk hoe de nieuwe leidinggevenden hun leiderschap willen neerzetten? Is dat op een wijze die past in de bedrijfscultuur, de bedrijfsdoelen en aansluit op  de missie en visie van het bedrijf? En daarbij zodanig is dat er èn succes mee wordt geboekt èn in tijden van nood op kan worden teruggevallen?
  • Hoe ga je om met de persoonlijke en cultuurverschillen tussen de nieuwe en reeds werkzame leidinggevenden?
 • Hoe staat het er voor met de omgangsvormen en wat wel en niet acceptabel is in de zin van gedrag en overige uitingen: is daar overeenstemming over?
 • Zijn er verschillen te overbruggen in hoe er wordt omgegaan met meldingen van grensoverschrijdend gedrag?
 • Is voor iedereen duidelijk wat de milieudoelstellingen zijn en hoe deze gerealiseerd gaan worden, of is daar verschil van mening over?
 • En zijn er verschillen in werkwijzen tussen de (nieuwe) vestigingen, de eisen van de markt en klanten en de budgetmatige en bedrijfsmatige doelstellingen? Zo ja, hoe gaan jullie deze overbruggen en wat vraagt daarbij dan om aanpassing/verandering?

Met bovenstaande hersenkrakers is verduidelijkt dat er bij (grote en/of snelle) veranderingen aandacht moet worden besteed aan een heel aantal belangrijke zaken. Hier vervolgens invulling aan geven behoort logischerwijs tot de taken van zowel de bestaande organisatie als de nieuwkomers.

Het is echter aan de directie* te borgen dat:

 • Alle aanwezige en nieuw ingebrachte ervaring, kennis en kunde optimaal kan worden benut binnen de organisatie.
 • Leiderschap, communicatie en samenwerking op basis van bedrijfscultuur, missie, visie en bedrijfsdoelen vorm krijgt en vervolgens wordt neergezet en geïmplementeerd.
 • Het MT effectief kan zijn.
 • Alle medewerkers een veilige werkomgeving hebben en problemen van welke aard dan ook, veilig kunnen melden.
 • Milieudoelstellingen daadwerkelijk gerealiseerd worden.
 • Er door de hele organisatie wordt vormgegeven aan teams die zowel intern als extern gericht zijn en daarbij in staat zijn op een effectieve wijze de beoogde resultaten te realiseren.

Duidelijk is dat iedereen die hierbij betrokken is over heel wat leiderschapskwaliteiten moet bezitten, waarbij het natuurlijk de vraag is:

 • Zijn deze leiderschapskwaliteiten inderdaad in voldoende mate aanwezig?
 • Is de basis onder het leiderschap stevig genoeg om op terug te kunnen vallen?
 • Is er voldoende potentie om het leiderschap neer te zetten en te implementeren?
 • Zo nee, vullen de nieuwkomers de ontbrekende kwaliteiten en basis aan?
 • En in geval dat dit slechts gedeeltelijk of helemaal niet het geval is, dan is het eveneens nodig ieders leiderschapsvaardigheden onder de loep te nemen en te bepalen wie, welke aandachtspunten heeft.

Gebrainstormd? Bovenstaande vragen beantwoord? Dan is het nu zover dat kan worden bepaald waar zowel de organisatie als de directie, (nieuwe) leiders en MT-leden het meeste baat bij hebben: teambuilding of Fair Leadership in Organizations.

Om tot deze afweging te komen leg je de brainstorm over bovenstaande vragen naast het onderstaande vergelijk tussen teambuilding en Fair Leadership in Organizations.

Vervolgens is het een kwestie van vergelijken, plussen en minnen bepalen en vaststellen of er voor korte termijn succes of de lange duur wordt gegaan. 

 TeambuildingFair Leadership in Organizations
DefinitieTeambuilding is een activiteit die gezamenlijk met een team wordt gedaan. Fair Leadership in Organizations (FLiO)
DoelTeams bouwen en/of versterken. Doel 1. is dat deelnemers van bedrijven, organisaties en andere samenwerkingsverbanden zoals projectgroepen, effectieve teams bouwen.   Doel 2. is dat deelnemers zich ontwikkelen tot faire leiders die op verschillende organisatorische niveaus effectief werkmethodieken en resultaten kunnen verbeteren.
ActiviteitenMentaal en Fysiek.Mentaal en fysiek.
WerkwijzeZeer verschillend.In twee fasen, door middel van resultaatgerichte coaching en training in combinatie met theorie, reflectie, huiswerkopdrachten en ervaringsgericht leren met paarden.   Fase 1. Vaste grond vormen met drie bouwstenen: Manier waarop je overkomt (faire stijl).Wijze van communiceren (faire communicatie).Manier van samenwerken (faire samenwerking).   Fase 2. Neerzetten en vormgeven met vijf componenten: Snelle inspectie vaste grond.Spotten en gebruikmaken van kansen en mogelijkheden.Bewuste aandacht voor wijze van reageren en de reacties daarop.Opmerken en benutten van zintuigelijke informatie.Energie en de invloed en het effect ervan.
Aantal keerVaak eenmalig, soms 1 keer per jaar of trajectmatig.Trajectmatig.
Perceptie en gevolg daarvanDe perceptie is dat een keer teambuilding voldoende is en dat het gezellig moet blijven. Wat van invloed is op zowel de opzet als op de impact en het effect. De perceptie is dat fair ‘niet voor ons bedrijf is’ waardoor het niet nodig is hier aandacht aan te besteden. Dit is niet zo: iedereen wil fair worden behandeld, dit geldt ook de handelswijzen van organisaties (intern en extern). Daarbij is het zo dat door de huidige (wereldwijde) ontwikkelingen de roep FAIR LEADERSHIP groter dan ooit is.   Andere perceptie is dat fair staat voor grote en wereldwijde dingen, waardoor men er maar liever niet aan begint. Fair begint echter niet wereldwijd maar bij jezelf en heeft een rimpel effect.
Bronn.v.t.https://fairleadership.com/fair-leadership-in-organizations/

Gelukt? Alle vragen beantwoord, het vergelijk doorgenomen en een keuze gemaakt?

Dan is het tijd voor ACTIE!

Gekozen voor Fair Leadership in Organizations?

Neem dan contact om te boeken en kennis te maken: bel 0622360999 of mail naar contact@fairleadership.com en geef aan dat uw organisatie gekozen heeft aan de slag te gaan met Fair Leadership in Organizations.

Gekozen voor teambuilding?

Neem dan contact op voor een afspraak om of invulling te geven aan de teambuilding: bel 0622360999 of mail naar info@paardeninzicht.nl en geef aan dat u een oriënterende afspraak met betrekking tot teambuilding wilt maken.

Niet gelukt?

Of is het lastig de vragen te beantwoorden?

Neem dan contact op voor een eenmalige brainstorm-afspraak! Deze afspraak verplicht u tot niets, vandaar dat uw eenmalige investering voor deze afspraak Euro 300,00 excl. BTW bedraagt. Bel 0622360999 of mail Margreet-Noordanus@fairleadership.com voor het maken van de afspraak, dan gaan we samen aan de slag voor uw organisatie en team(s).

WELKOM & Tot snel!

© Mei 2022 Fair Leadership by PaardenInzicht / Margreet Noordanus

*m/v/x door de hele tekst is omwille van de leesbaarheid één vorm gebruikt.

[vc_empty_space][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=c0KCMuAQu-0″ align=”center”][vc_empty_space height=”60px”]

Vlodrop, 5 mei 2022

©PaardenInzicht / Margreet Noordanus

Ps: direct met Margreet contact opnemen? Bel of app dan naar 0622360999 of mail naar info@paardeninzicht.nl

#poweraanspreken #team #groep #individueel #samenwerken #communicatie #leiderschap #persoonlijkleiderschap

Video Ingredienten sucsesvolle PaardenInzicht training en coaching

 Meer lezen? Over wat PaardenInzicht doet? Lees dan verder!

PaardenInzicht helpt communicatie, samenwerkings- en leiderschapsproblemen oplossen. Dit doet PaardenInzicht out of the box door middel van effectieve en inzichtelijke trajecten, workshops en teambuilding met paarden.

Coaching met paarden lost problemen op door ze heel duidelijk, en tegelijkertijd op aanvaardbare wijze neer te zetten, waarna voor borging gezorgd wordt doordat een en ander direct in de praktijk toegepast kan worden.

Paardencoaching is zeer geschikt om in te zetten bij:

– het verkrijgen van inzicht in talenten en (verder) te ontwikkelen vaardigheden

– het oplossen van problemen met vaardigheden

– ontwikkeling en verbetering van communicatie, samenwerkingen (persoonlijk) leiderschap

– het verkrijgen van zelfinzicht

English below!

En verder wordt PaardenInzicht ingeschakeld als er sprake is van:

– persoonlijke problemen en problemen op de werkvloer

– ter verkrijging van inzicht in (persoonlijke) hindernissen en obstakels

– vastlopende en stokkende coachtrajecten

– als de (team) problematiek ‘onoverkomelijk’ lijkt

Meer weten? Het eerste gesprek is gratis en ik kom je graag meer vertellen over wat PaardenInzicht voor jou, je medewerkers en medewerksters, teams en bedrijf kan betekenen.

Leiderschapsprogramma’s en alle overige programma’s, trainingen en coaching zijn op maat en worden daarbij door heel Nederland gegeven. Vragen? Bel: 0622360999 of mail info@paardeninzicht.nl

ENGLISH: I often get the question: horse coaching, what do you use it for?

[vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=B6tBy1pKMAg” el_width=”80″]

In answer to this question, here is a brief overview.

Horse coaching is very suitable to be used for:

– gaining insight in talents and skills to be (further) developed

– solving problems with skills

– Developing and improving communication, cooperation and (personal) leadership

– Obtaining self insight

Furthermore, PaardenInzicht is called upon when there is a question of:

– personal problems and problems on the work floor

– gaining insight in (personal) hurdles and obstacles

– Stagnant and deadlocked coaching processes

– When the (team) problem seems to be ‘insurmountable

Want to know more? The first conversation is free and I would love to tell you more about what Horse Insight can mean for you, your employees, teams and company.

Leadership programs and all other programs, trainings and coaching are tailor-made and delivered throughout the Netherlands. Questions? Call: 0622360999 or mail info@paardeninzicht.nl

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Boek direct: bel Margreet op 0622360999 of mail naar info@paardeninzicht.nl

Meer lezen over wat anderen over PaardenInzicht zeggen? KLIK HIER

© Juni 2021 PaardenInzicht / Margreet Noordanus

GOUDEN TIP: vraag om hulp.

Welke hulp en ondersteuning je nodig hebt is persoons- en situatie afhankelijk, en vind je het lastig om dit te bepalen?

Maak dan gebruik van de mogelijkheden die PaardenInzicht biedt: een sessie PowerInzichten zorgt voor inzicht, overzicht, (her)ontdekken van je vaardigheden, focus en scherpstellen van je doelen en de stappen die je daarvoor moet zetten.

Kosten? Euro 450,00 all inclusive* – boek direct: bel Margreet op 0622360999 of mail naar info@paardeninzicht.nl

Resultaat? Je boekt direct resultaat, gaat met praktische en direct uitvoerbare handvatten naar huis!

*All inclusive betekent dat je geheel ontzorgt bent en dat er veel inclusief is:  https://paardeninzicht.nl/wp-content/uploads/2017/10/PowerInzichten.pdf

Wat zeggen anderen over PaardenInzicht?

Een van de deelnemers** geeft aan:

 • Op natuurlijke wijze.
 • Openheid / vertrouwen.
 • Geen oordeelsvorming door de coach, dit als zeer plezierig ervaren.
 • Nooit het gevoel gehad dat de coach hem het wel even zou ‘vertellen’.
 • Zelf volop de mogelijkheid gehad te ervaren.

Een andere deelnemer** geeft na een traject aan:

 • 5 jaar na dato
 • Zit goed in mijn vel
 • Veel handvatten van onze paardencoaching kunnen gebruiken

**Geen naamsvermelding i.v.m. de privacy van deze deelnemers.

Boek direct: bel Margreet op 0622360999 of mail naar info@paardeninzicht.nl

PaardenInzicht – 10 jarig jubileum – 10 year anniversary

PaardenInzicht – 10 jarig jubileum

Deel 1 – in deze video een compilatie van een aantal van mijn favoriete momenten. De keuze was zo moeilijk dat er later een deel 2 volgt. VEEL KIJKPLEZIER!

PS: een aantal beelden zijn uit de begin jaren vandaar dat de kwaliteit soms wat minder is.

PaardenInzicht – 10 year anniversary

Part 1 – in this video a compilation of some of my favourite moments. The choice was so difficult that a part 2 will follow later. ENJOY WATCHING!

PS: some of the images are from the early years so the quality is sometimes a bit poor.

[vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=0X853xzA1I8″ el_width=”80″]

Luister ook de speciaal voor PaardenInzicht gecomponeerde jubileum muziek: ????

PaardenInzicht staat al 10 jaar – altijd klaar!

 © Margreet Noordanus / PaardenInzicht Takes you to the next level!

www.paardeninzicht.nl / info@paardeninzicht.nlPaardenInzicht ook in 2021 DE LEIDERSCHAPSSPIEGEL

Reageren of vragen? Graag! Stuur je mailtje naar info@paardeninzicht.nl

PS: zit je in een rollercoaster, zit je team erin en kun je of kunnen jullie daar wel wat hulp bij gebruiken? Laat het weten en wees welkom!

 

Luister ook het interview van Margreet op NPO2: Radio interview Margreet

Zelf aan de slag? Neem dan contact op! Je kunt bellen naar: 06-22360999 of mailen naar info@paardeninzicht.nl

Meer lezen? Het gratis e-book 35 Redenen om je door Paarden te laten Coachen, kun je downloaden door: hier te klikken!

Meer informatie? Over PaardenInzicht en de coaching met paarden:
www.paardeninzicht.nl

Ben jij gekalibreerd? Is je team gekalibreerd? Wat dat betekend? Lees de
blog https://paardeninzicht.nl/kalibreren/

Of bekijk de September 2020 video PaardenInzicht KALIBREREN [vc_video
link=”https://www.youtube.com/watch?v=HvH4_NPekC4″ el_width=”80″]

Margreet Noordanus Presentation

Margreet & Genius The Horse* zeggen: WELKOM!

Is elkaar aanspreken LASTIG? Dan is een training om hiermee te oefen geen overbodige luxe. Boek bijvoorbeeld de training Aanspreken Lastig.

*Genius The Horse is de nieuwe mascotte van PaardenInzicht – online zal je ‘m langs zien flitsen met PaardenInzicht nieuws, oneliners en aankondigingen.

TOP TIP: thuis aan het werk en moet je vanuit huis leidinggeven aan een team? Lees dan de blog: https://paardeninzicht.nl/vijf-tips-voor-een-optimale-teamsamenwerking-op-afstand-en-in-crisistijd/

Bekijk ook de September 2020 video PaardenInzicht KALIBREREN [vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=HvH4_NPekC4″ el_width=”80″]

Nog meer lezen?

Video’s bekijken?

Publicaties Margreet Noordanus / PaardenInzicht