Regelmatig krijg ik de vraag of de management training en coaching met paarden zoals PaardenInzicht deze verzorgt, wel linkt aan iemands leiderschap en de gebeurtenissen in dagelijkse praktijk op de werkvloer.

Het antwoord hierop is een driewerf: JA!

Er zit wel een maar aan: en dat is dat de coach in staat moet zijn de link te leggen. Dit is niet heel eenvoudig, zowel de deelnemer, als het coachpaard, als de interactie als het eventueel aanwezige team en de eventueel aanwezige teamcoach dienen geobserveerd te worden. Vervolgens is het niet de bedoeling dat de paardencoach de cursisten linken en metaforen in de mond legt: de leerervaring is voor de cursist en niet voor de paardencoach, en ….. de paardencoach staat niet in de schoenen van de deelnemers!

Dit vraagt van een paardencoach het een en ander, want naast observeren is het ook zo dat een paardencoach in staat moet zijn een goede vraag te stellen en daarbij als een deelnemer vervolgens antwoordt en een voorbeeld geeft dat gelinkt is aan het werk, op zijn minst enigszins moet weten waar het dan over gaat. Ervaring en kennis helpen de coach hier een handje bij. En verder helpt het natuurlijk als de coach over voldoende coachvaardigheden en -ervaring beschikt en daardoor bij twijfel in staat is om verduidelijking te vragen. Want voor je het weet spreek je begripsmatig over totaal verschillende zaken en dat doet coaching in zijn algemeenheid en zeker paardencoaching geen goed. 

Tip voor cursisten en opdrachtgevers is dan ook te zorgen dat je zorgvuldig afweegt met welke paardencoach je in zee gaat: stel vragen en maak heel duidelijk welke resultaten verwacht worden, vraag ook hoe de paardencoach van plan is deze resultaten te bereiken.

In mijn praktijk is het heel mooi steeds opnieuw te zien dat het linken aan de praktijk steeds sneller gaat. Als bijvoorbeeld een Management Team, Directie, of stafafdeling aan de slag is gegaan met paardencoaching zien we telkens weer dat zelfs in 1 sessie cursisten al heel snel zelf de reacties van een coachpaard opmerken. En ook zien we dat, naarmate het traject vordert en jij en/of je team al meer en meer ervaring opdoen, zonder uitzondering de reacties van een coachpaard, zeker de wat grotere, al sneller worden opgemerkt. Ook merk ik dat cursisten er steeds beter in worden om zonder veel vragen van mijn kant ‘de paardenbak aan de praktijk op de werkvloer’ te linken.

Hoe dit komt? Dit komt naar mijn mening omdat acties en gedrag die door een paard herhaald worden zichtbaar zijn: een team, of jij alleen staat erbij en ziet en ervaart wat er gebeurt. Gebeurt iets dan een twee of drie keer achter elkaar, dan gaat dat ‘vanzelf’ opvallen.

Voorbeelden bij dit zichtbaar worden, zijn:

  • Steeds een bepaalde manier van gedrag terugzien, zoals bijvoorbeeld een coachpaard dat telkens weer wat ‘anders’ gaat doen zoals spulletjes van de coach onderzoeken, rollen, zichzelf verzorgen, op afstand of achter de coach staan etc.

Hier worden dingen aan gelinkt als: niet in beeld zijn, geen contact hebben, genegeerd worden en niet interessant zijn. Maar ook wordt dit gelinkt aan het gedrag van medewerkers die te laat komen, zich aan hun verantwoording onttrekken, privé dingen doen als het checken van de privé social media, wel erg vaak koffie gaan halen, steeds langere rookpauzes nemen etc.

  • Het diverse malen een als vervelend te beschouwen interactie met een coachpaard hebben. Te denken valt bijvoorbeeld aan een paard dat steeds op jouw plek gaat staan, je herhaaldelijk en tot vervelens toe wegduwt, het touw uit je handen trekt enz.

Dit wordt onder andere gelinkt aan collega’s en teamleden die pesten, maar ook aan medewerkers of anderen die herhaaldelijk letterlijk op jouw plek gaan staan of zitten, steeds opnieuw voor jou besluiten nemen of antwoord geven, na een opmerking van jou standaard nog iets zeggen of mails aan jou waarin zij in cc staan ‘alvast’ beantwoorden.

  • Een herhaaldelijk terugkomend probleem tijdens het uitvoeren van een oefening, waarbij je kunt denken aan een paard zelf zijn route ‘aanpast’ of bij herhaling de leiding van je overneemt.

Dit wordt vaak gelinkt aan een team dat zonder overleg met jou klachten afhandelt of aan iemand die ongevraagd materialen aanschaft, reizen boekt, een marketing champagne start enz. Verder wordt dit ook gelinkt aan een of meer teamleden die opeens en ondanks afspraken, instructies of protocollen, zelf richting en route gaat bepalen en/of de leiding van het Management Team overneemt door bijvoorbeeld ongevraagd een project bij te stellen.

Waar zaken als hierboven in de voorbeelden aangegeven, op de werkvloer soms niet eens opgemerkt worden of weggeschreven worden onder het mom van: ‘Doet hij/zij altijd al, laat maar gaan, komt wel goed’, komen dergelijke herhalingen dankzij een paard van een kg of 400-600 nadrukkelijk in beeld: geen ontkomen aan!

En maak je dit zelf of als team mee en heb je het met eigen ogen gezien? Dan volgt vanzelf bewustwording en daarna komen cursisten steevast met: inzichten, vragen en goede ideeën om hier wat aan te doen. Deze ideeën kunnen vervolgens direct samen met een coachpaard uitgeprobeerd worden. Werkt een oplossing net niet, of anders dan bedacht? Dan merk je dat weer aan het coachpaard: het herhaalt dan waarschijnlijk niet gedrag dat eerder te zien was, maar laat het toch wel degelijk zien. Bijvoorbeeld door net wat anders te doen dan dat jij of je team voor ogen hadden. Dit laatste wordt veelal veroorzaakt doordat er nog twijfels zijn over een oplossing of als er bij aanvang van de test nog onduidelijkheid bestond over de aanpak. Hierdoor was je waarschijnlijk nog niet helemaal volledig congruent bij de test, waarop een coachpaard dan bijvoorbeeld stopt en niet meer mee wil.

Succes geboekt met het uitproberen van de oplossingen?

Dan is de stap naar het omzetten in besluiten, actiepunten of een lijst met aandachtspunten, een gemakkelijk te nemen stap. Is dat gebeurd? Dan gaan jij en je team dit direct in de dagelijkse werk toepassen, wat cruciaal is in het kader van het daadwerkelijk uit de paardenbak meenemen en borgen van het geleerde.

Samenvattend: het is driewerf JA met betrekking op de vraag of Paardencoaching wel te linken is aan leiderschap en werkvloer!

Aan de slag?

Neem contact op, je kunt me bellen op 0622360999 of mailen naar info@paardeninzicht.nl

Van harte welkom!

Margreet Noordanus / PaardenInzicht

Vlodrop, 11 juni 2019

Meer lezen?

Hoe werkt paardencoaching?

Lees: https://paardeninzicht.nl/management-training-coaching-met-paarden/

En: https://paardeninzicht.nl/blog-paardencoaching/

In de paardenbak wordt de link gelegd met de dagelijkse praktijk op de werkvloer, hoe dit dan gaat is te lezen in deze blog over deze team coaching, waarbij ik vooraf kort en bondig van de teamcoach te horen kreeg: ‘Margreet, ze vechten elkaar de tent uit!’ Lees hoe de link met de praktijk een op een blijkt te passen en hoe paardencoaching juist daardoor dit team (en de teamcoach dus ook!) vooruit hielp: https://paardeninzicht.nl/team-coaching/

Teamverhoudingen zijn vaak na 1 coaching duidelijk, dit is geen overdreven claim, lees de volgende blog maar eens: https://paardeninzicht.nl/team-verhoudingen-vaak-na-1-coaching-duidelijk/

Animatie met uitleg hoe paardencoaching werkt:

[vc_video link=”https://youtu.be/Ayx0L97o2jQ” title=”PaardenInzicht Coaching met Paarden][vc_column_text]

Meer lezen? Het E-boek leiderschap coaching met het paard kun je downloaden door hier te klikken

Hoe een en ander linkt aan de dagelijkse praktijk, blijkt wel uit hetgeen de PaardenInzicht deelnemers zelf vertellen over impact en leermomenten: