Dit inzicht van deze deelnemer is zo logisch, dat ik me ook afvroeg waarom we daar in een blog nog geen aandacht aan hebben besteed! In deze blog besteed ik dan ook aandacht aan hoe het kan dat paarden ons kunnen wijzen op inzichten die voor onze voeten voor het oprapen liggen, terwijl wijzelf ze niet opmerken?

Inzicht van belang voor zelfontwikkeling, professionele ontwikkeling, om iets te leren, om de next step te zetten.  Paardencoaching, coaching, klankborden, met anderen praten en feedback vragen, leidt eigenlijk altijd tot nieuw inzicht waar je iets mee kunt.

Toch………. we missen vaak de dingen die voor onze voeten liggen, zo gaat het ook met inzichten: zonder het te beseffen stappen we er over heen!

Dit komt omdat ze zo voor de hand liggen en ook nog eens zo dicht  voor onze voeten liggen, dat we ze gewoon niet meer kunnen zien. En zie we het inzicht niet, dan kunnen we er ook niks mee!

Hoe kan het nou dat we deze inzichten niet zien? Dat we wat voor onze voeten ligt, niet opmerken, oppakken en gebruiken? Dit kan omdat we vaak geen tijd hebben om even een time out te nemen om na te denken waarom we ergens over twijfelen en daarom het minste of geringste gevoel van twijfel, wegredeneren en direct doorlopen. Dit kan ook omdat mensen vaak voorbij gaan aan ons onderbuik gevoel, omdat ‘het project nou eenmaal gisteren af moest zijn’. En ga zo maar door……….

Hoe kan het nou, dat paarden in staat zijn ons te wijzen op deze inzichten die voor  voor het oprapen liggen, terwijl wijzelf ze niet opmerken?

Dit kan omdat paarden in staat zijn onze miniemste verandering in emoties op te pikken en hierop reageren. Zij reageren hierop omdat als er een verandering bij iemand in de nabijheid van de kudde is, het zo kan zijn dat deze persoon iets gesignaleerd heeft wat zijn aandacht getrokken heeft: bijvoorbeeld een gevaar voor het overleven. Doet een paard dan niks, dan wordt dit paard met een beetje pech opgegeten wat toch echt het tegenovergestelde is aan overleven!

Paarden wijzen ons er zo op dat we ongemerkt voorbij lopen aan een emotie.

Bijvoorbeeld dat we voorbijlopen aan een emotie die ontstaan is door twijfel of het niet volgen van een onderbuik gevoel. Dit geeft de mogelijkheid actief stil te staan, een time out te nemen, en tijdens die time out te onderzoeken wat er nou eigenlijk gebeurt. Soms lukt dat niet meteen bij de eerste keer, door dan samen met een paard bijvoorbeeld een oefening opnieuw te doen, kun je de verschillen direct opsporen als je je gedrag of manier van doen veranderd hebt.

Zo kom je er snel -vaak in de eerste sessie!- achter of je een (onderbuik) gevoel negeert, of er een emotie geen aandacht krijgt of twijfel voorbij wordt gelopen. Hierna is het makkelijk: met het inzicht kun je direct aandacht besteden aan hetgeen je nodig hebt om bij te kunnen stellen en vandaar uit is de oplossing vaak nog logischer dan het inzicht!

Geldt dit alleen voor individuele deelnemers? Nee, ook bij teams liggen de inzichten en oplossingen heel vaak ‘voor de voeten’ en loopt een team, net als de individuele deelnemers hieraan voorbij vanwege tijdgebrek, problemen etc. En ook bij een team zal een coachpaard reageren op de miniemste veranderingen in emoties: niet gek, want van nature is een paard gewend aan het leven in een kudde: voor het in leven blijven is het dan heel erg handig als je als paard bij zo veel mogelijk kuddegenoten veranderingen opmerkt!

Neem contact op met Margreet om aan de slag te gaan, bel 0622360999 of mail naar info@paardeninzicht.nl 

Meer lezen? Het gratis e-book 35 Redenen om je door Paarden te laten Coachen, kun je downloaden door: hier te klikken!

Neem contact op voor een gratis (online) gesprek!

Lees hier meer over de ervaringen van deelnemers van PaardenInzicht: PaardenInzicht Praktijk: Deelnemers Vertellen

[activecampaign form=1]