PaardenInzicht in de praktijk: Het geleerde ECHT in de praktijk brengen!

Een mooie USP van paardencoaching is dat er met inzichten, aandachtspunten en oplossingen  direct in de praktijk verder gewerkt kan worden. PaardenInzicht zorgt ervoor dat deelnemers het geleerde echt in de praktijk kunnen gaan brengen, en faciliteert en ondersteunt hierbij. Reden hiervan is dat het heel jammer is als het blijft inzichten en oplossingen en omdat het jammer is als aandachtspunten niet verder ontwikkeld worden!

Vandaar dat deelnemers bij PaardenInzicht ondersteund worden bij het na een workshop, of bijvoorbeeld tussen cursusdagen door verder ontwikkelen/leren en het in de praktijk brengen van het geleerd. Dit wordt gedaan door middel van bijvoorbeeld gerichte ‘huiswerk’ opdrachten, het schrijven van reflectieverslagen en/of het invullen van een feedbackformulier. Verder is er bij PaardenInzicht altijd de mogelijkheid tot begeleiding door middel van email, telefoon, gesprekken, skype etc.

Omdat voor elke opdrachtgever en elke groep of individuele coaching, de paardencoaching op maat wordt gemaakt, betekent dit dat er geen dagdeel hetzelfde is en dat ook de opdrachten variëren en steeds opnieuw ingestoken worden op de individuele deelnemers, teams en aandachtspunten van de opdrachtgever.

Een voorbeeld uit de praktijk.

Een individuele deelnemer had als aandachtspunt het voorkomen van fouten. Tijdens het werken met het coachpaard, bleek dat de fouten gemaakt worden op het moment dat de deelnemer onzeker werd omdat hij niet duidelijk voor ogen had wat prioriteiten waren. Ook bleek dat een aantal prioriteiten bij deelnemer en opdrachtgever voor verschillende verwachtingspatronen zorgden.

Hoe werd dit opgelost?

We laten de deelnemer aan het woord:

Tijdens de (paardencoach)opdracht is er gewerkt met obstakels die staan voor “dagelijkse werkzaamheden”, “spoed” en “superspoed”. Daarnaast zijn er kaartjes neergelegd voor de werkzaamheden die gedurende dag naar voren komen, zoals telefoontjes en mailtjes.

Bij de opdracht bleek dat het voor mij het soepelst werkt als ik begin met de dagelijkse zaken, dan door naar de “super spoed” en tot slot de “spoed”. De werkzaamheden die gedurende de dag naar voren komen worden tussendoor gedaan, indien dit mogelijk is. Dit zijn vaak kleine dingetjes. Doordat ik tussendoor enkele kleine werkzaamheden oppak, kan ik vervolgens terug keren naar de prioriteiten. Dit zorgt ervoor dat ik deze prioriteiten extra kan controleren.

Een open deur als je het zo leest!

Time management 1.0? Dat kun je inderdaad denken, daarbij vergeten we dan dat dit de deelnemer wezenlijk hinderde in zijn functioneren, en daarom juist onze oprechte aandacht behoeft! Vooral omdat er daardoor onrust ontstond die groeide met het aantal fouten, wat verder aangewakkerd werd door de snelle dagelijkse gang van zaken.

Hoe werd hier met het coachpaard aangewerkt?

Door te oefenen, samen met het coachpaard met het stellen van de prioriteiten en te kijken wanneer er onrust/verwarring ontstond: een coachpaard geeft dit laatste prachtig aan in acties en gedrag. En ziet een deelnemer het gebeuren, dan kan hij direct bij jezelf te rade gaan.

Bij deze deelnemer ging het super snel: zodra hij in een oefening samen met het coachpaard, de prioriteiten in deze drie categorieën rangschikte en volgde, bleek er geen vuiltje aan de lucht te zijn!

Vanuit deze mooie en heldere paardencoaching kon het huiswerk vastgesteld worden.

Zoals de deelnemer in een email verwoorde:

  • Als opdracht heb ik meegekregen dat ik bij moet houden welke prioriteiten ik stel.
  • Dat gaat op dit moment erg goed.
  • De “super spoed” print ik uit zodat deze de hele dag de aandacht van mij krijgen omdat deze op het bureau liggen.
  • De “spoed” mail ik naar mijn eigen mailbox/krijg ik toe gemaild. Deze mailbox dient aan het eind van de dag leeg te zijn.
  • De dagelijkse werkzaamheden probeer ik zoveel mogelijk zelf op te pakken. Zaken die ik niet zelf op kan pakken mail ik naar diegene die het wel kan oppakken.
  • Ik merk dat ik deze structuur fijn vind.

Zo zorgde de combinatie van zowel paardencoaching als het direct in de praktijk brengen van het geleerde in de vorm van een huiswerkopdracht, ervoor dat deze deelnemer grote stappen heeft kunnen zetten. Door op een verhoudingsgewijs simpele wijze structuur in zijn prioriteiten aan te brengen en door hiermee te oefenen in de praktijk, was de deelnemer in de gelegenheid een en ander uit te proberen bij te stellen en te ontdekken wat voor hem een fijne structuur is! Gecombineerd zorgt dit alles ervoor dat fouten worden teruggedrongen en voorkomen!

Sleutel voor dit succes is dat PaardenInzicht de paardencoaching combineert met het op diverse manieren faciliteren en ondersteunen van cursisten, zodat zij in de gelegenheid zijn na een cursusdag of workshop gericht verder te werken, zich de praktijk eigen te maken, te ontwikkelen en bij te stellen.

Ook 1:1 aan de slag en jezelf ontwikkelen? Cursus voor je team organiseren? Werken aan leiderschap en samenwerking, of samen de schouders onder een cultuurverandering zetten? Dan helpen de paardencoach praktijkdagen en het direct (onder begeleiding van PaardenInzicht) in de praktijk brengen van het geleerde jou en je team bij het zetten van succesvolle stappen!

Zet je beste beentje voor! Ga samen of individueel aan de slag. Bel of mail Margreet Noordanus voor meer informatie op 06 22360999 of info@paardeninzicht.nl

Hoe werkt paardencoaching: klik op deze link om er over te lezen

Succesverhaal door de ogen van een deelnemer: klik hier!

Kennismakingsbijeenkomst bijwonen? Op 24 januari 2019 en 7 februari 2019 bent u welkom, voor meer info: Kennismaken met PaardenInzicht

Meer lezen? Het gratis e-book 35 Redenen om je door Paarden te laten Coachen, kun je downloaden door: hier te klikken!